Arhiva javne nabave

POŠTANSKE USLUGE (14-23-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Poštanske usluge, evidencijski broj nabave: 14-23-MV.

Poziv za društvene i druge posebne usluge - javni ugovori objavljen je 02. svibnja 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S F21-0018910.

  • Objavljeno 2. svibnja 2023. 07:28 h
  • Zadnja izmjena 24. svibnja 2023.
  • Rok za dostavu 26. svibnja 2023. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji