Arhiva javne nabave

PRUŽANJE USLUGE POMORSKOG PRIJEVOZA KONTEJNERA, VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA, RADNIH STROJEVA I OPREME SA ZADARSKIH OTOKA NA KOPNO I OBRNUTO (13-20-VV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Pružanje usluge pomorskog prijevoza kontejnera, vozila za sakupljanje otpada, radnih strojeva i opreme sa zadarskih otoka na kopno i obrnuto, evidencijski broj nabave: 13-20-VV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 23. studenog 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0041802.

  • Objavljeno 23. studenog 2020. 07:10 h
  • Zadnja izmjena 23. studenog 2020.
  • Rok za dostavu 28. prosinca 2020. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji