Arhiva javne nabave

USLUGA NAJMA RADNOG STROJA BULDOŽERA ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJA ODLAGALIŠTA OTPADA „DIKLO“ (33-23-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Usluga najma radnog stroja buldožera za potrebe tekućeg održavanja odlagališta otpada "Diklo", evidencijski broj nabave: 33-23-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 18. srpnja 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0030457.

  • Objavljeno 18. srpnja 2023. 07:38 h
  • Zadnja izmjena 18. srpnja 2023.
  • Rok za dostavu 8. kolovoza 2023. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji