Arhiva javne nabave

USLUGA ZAMJENE MOTORA NA RADNOM STROJU MARKE I TIPA „BOMAG BC 473 RB-4“ (22-3-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Usluga zamjene motora na radnom stroju marke i tipa "BOMAG BC 473 RB-4", evidencijski broj nabave: 22-3-22-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 06. listopada 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0039273.

  • Objavljeno 6. listopada 2022. 07:34 h
  • Zadnja izmjena 6. listopada 2022.
  • Rok za dostavu 27. listopada 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji