Arhiva javne nabave

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE, ODGOVORNOSTI, OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) I MOTORNIH VOZILA S UKLJUČENIM POKRIĆEM OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA ZA VOZAČE I PUTNIKE

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Usluge osiguranja imovine, odgovornosti, osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i motornih vozila s uključenim pokrićem od posljedica nesretnog slučaja za vozače i putnike, evidencijski broj nabave: 35-20-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 06. kolovoza 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0029226.

  • Objavljeno 10. kolovoza 2020. 11:07 h
  • Zadnja izmjena 20. kolovoza 2020.
  • Rok za dostavu 31. kolovoza 2020. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji