Arhiva javne nabave

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE, ODGOVORNOSTI, OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) I MOTORNIH VOZILA S UKLJUČENIM POKRIĆEM OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA ZA VOZAČE I PUTNIKE (44-22-VV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Usluge osiguranja imovine, odgovornosti, osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i motornih vozila s uključenim pokrićem od posljedica nestrenog slučaja za vozače i putnike.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 12. kolovoza 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0032191.

  • Objavljeno 12. kolovoza 2022. 07:27 h
  • Zadnja izmjena 14. rujna 2022.
  • Rok za dostavu 23. rujna 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji