Arhiva javne nabave

USLUGE POMORSKOG PRIJEVOZA KONTEJNERA, VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA, RADNIH STROJEVA I OPREME SA ZADARSKIH OTOKA NA KOPNO I OBRNUTO (16-23-VV)

Naručtelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Usluge pomorskog prijevoza kontejnera, vozila za sakupljanje otpada, radnih strojeva i opreme sa zadarskih otoka na kopno i obrnuto, evidencijski broj nabave: 16-23-VV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 02. ožujka 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0008489.

  • Objavljeno 2. ožujka 2023. 07:29 h
  • Zadnja izmjena 2. ožujka 2023.
  • Rok za dostavu 4. travnja 2023. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji