Arhiva javne nabave

USLUGE PREUZIMANJA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANE AMBALAŽE (KB 15 01 06) (69-23-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Usluge preuzimanja i zbrinjavanja miješane ambalaže (KB 15 01 06), evidencijski broj nabave: 69-23-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 01. rujna 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0036936.

  • Objavljeno 1. rujna 2023. 07:25 h
  • Zadnja izmjena 1. rujna 2023.
  • Rok za dostavu 21. rujna 2023. - 13:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji