Arhiva javne nabave

USLUGE PREUZIMANJA I ZBRINJAVANJA ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA (KB 20 02 01) U OKVIRU JAVNE USLUGE (37-24-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Usluge preuzimanja i zbrinjavanja odvojeno sakupljenog biootpada (KB 20 02 01) u okviru javne usluge, evidencijski broj nabave: 37-24-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 29. travnja 2024. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2024/S F02-0004048.

  • Objavljeno 29. travnja 2024. 07:24 h
  • Zadnja izmjena 29. travnja 2024.
  • Rok za dostavu 20. svibnja 2024. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji