Arhiva javne nabave

USLUGE PREUZIMANJA I ZBRINJAVANJA ODVOJENO SAKUPLJENOG GLOMAZNOG OTPADA (KB 20 03 07) U OKVIRU JAVNE USLUGE (43-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Usluge preuzimanja i zbrinjavanja odvojeno sakupljenog glomaznog otpada (KB 20 03 07) u okviru javne usluge, evidencijski broj nabave: 43-22-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 04. svibnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0018429.

  • Objavljeno 4. svibnja 2022. 07:25 h
  • Zadnja izmjena 4. svibnja 2022.
  • Rok za dostavu 24. svibnja 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji