Arhiva javne nabave

USLUGE PREUZIMANJA, SORTIRANJA I ZBRINJAVANJA ODVOJENO SAKUPLJENOG RECIKLABILNOG OTPADA (KB 20 01 99) U OKVIRU JAVNE USLUGE (41-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Usluge preuzimanja, sortiranja i zbrinjavanja odvojeno sakupljenog reciklabilnog otpada (KB 20 01 99) u okviru javne usluge, evidencijski broj nabave: 41-22-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 21. travnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0016237.

  • Objavljeno 21. travnja 2022. 07:23 h
  • Zadnja izmjena 21. travnja 2022.
  • Rok za dostavu 11. svibnja 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji