Arhiva javne nabave

USLUGE SERVISA, POPRAVKA, ISPORUKE I UGRADNJE REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNA VOZILA MARKE „MAN“ (15-20-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za teretna vozila marke „MAN“, evidencijski broj nabave: 15-20-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 12. studenog 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave po brojem 2020/S 0F2-0041041.

  • Objavljeno 12. studenog 2020. 14:04 h
  • Zadnja izmjena 12. studenog 2020.
  • Rok za dostavu 2. prosinca 2020. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji