Arhiva javne nabave

USLUGE SERVISA, POPRAVKA, ISPORUKE I UGRADNJE REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNA VOZILA MARKE „MAN“ (18-21-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Usluge servisa, popravka, isporuke i ugradnje rezervnih dijelova za teretna vozila marke "MAN", evidencijski broj nabave: 18-21-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 12. listopada 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0036678.

  • Objavljeno 12. listopada 2021. 07:55 h
  • Zadnja izmjena 12. listopada 2021.
  • Rok za dostavu 2. studenog 2021. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji