Arhiva javne nabave

USLUGE U POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI S NABAVOM UREĐAJA ZA MOBILNO TELEFONIRANJE (11-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži s nabavom uređaja za mobilno telefoniranje, evidencijski broj nabave: 11-22-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 11. travnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0014625.

  • Objavljeno 11. travnja 2022. 07:21 h
  • Zadnja izmjena 11. travnja 2022.
  • Rok za dostavu 2. svibnja 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji