Arhiva javne nabave

USLUGE ZBRINJAVANJA AMBALAŽE OD PLASTIKE PREMA ZAKONU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (34-20-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Usluge zbrinjavanja ambalaže od plastike prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, evidencijski broj nabave: 34-20-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 29. siječnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0003991.

  • Objavljeno 29. siječnja 2020. 07:13 h
  • Zadnja izmjena 18. veljače 2020.
  • Rok za dostavu 18. veljače 2020. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji