Arhiva javne nabave

ZAŠTITARSKE USLUGE OBJEKATA I OPREME DRUŠTVA (15-18-MV)

Čistoća d.o.o. Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine za Zaštitarske usluge objekata i opreme Društva, evidencijski broj nabave 15-18-MV. Obavijest o nadmetanju objavljena je 04. lipnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH po brojem 2018/S F21-0014410.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1763797

  • Objavljeno 5. lipnja 2018. 15:07 h
  • Zadnja izmjena 8. lipnja 2018.
  • Rok za dostavu 26. lipnja 2018. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji