Arhiva javne nabave

ZAŠTITARSKE USLUGE OBJEKATA I OPREME DRUŠTVA I USLUGE PRIKUPLJANJA, PRIJENOSA/PRIJEVOZA I OBRADE VRIJEDNOSNIH POŠILJKI (GOTOVOG NOVCA) (29-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Zaštitarske usluge objekata i opreme Društva i usluge prikupljanja, prijenosa/prijevoza i obrade vrijednosnih pošiljki (gotovog novca), evidencijski broj nabave: 29-22-MV.

Poziv za društvene i druge posebne usluge - javni ugovori objavljen je 15. prosinca 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S F21-0049627.

  • Objavljeno 15. prosinca 2022. 07:33 h
  • Zadnja izmjena 15. prosinca 2022.
  • Rok za dostavu 4. siječnja 2023. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji