ISO 9001 je iskušani međunarodni okvir za pokretanje sustavnog pristupa upravljanju našim poslovnim procesima koji omogućavaju ispunjenje zahtjeva kupaca čak i iznad njihovih očekivanja.

U prvom redu kupci pa zatim i konkurentnost bili su dovoljni da uprava pokrene postupak procjene potrebe uvođenja sustava upravljanja kvalitetom. Ova procjena završila je zaključkom o potrebi uvođenja sustava: posao oko uvođenja započeo je u ljeto 2002. godine imenovanjem predstavnika uprave za kvalitetu.

Tim za uvođenje formiran je krajem ljeta 2002. godine te je započela izobrazba poslovodstva, tima za uvođenje te dalje rukovodnog osoblja i djelatnika.

U siječnju 2003. odabran je konzultant, koji je snimio stanje te je počela izrada potrebne dokumentacije i prilagodbe procesa zahtjevima ove međunarodne norme.

Istovremeno je i provedena izobrazba internih auditora. Pripremna radnja za završnu prosudba u rujnu 2003. godine rezultirala je nizom neusklađenosti koje je trebalo ukloniti do srpnja 2004. kako bi uspješno obavili završnu prosudbu.

Završna prosudba ili točnije inicijalna prosudba (jer ovime započinje put osiguranja kvalitete tj. Suradnja certifikacijske kuće i Čistoće d.o.o) obavljena je uspješno u rujnu 2004. godine.

Međunarodna certifikacijska kuća izdala je certifikat ISO 9001:2000 27. rujna 2004. na period od 3 godine uz posjete održavanja koje će se provoditi svakih 6 mjeseci.
U listopadu 2007. godine u organizaciji je, a prema planu certifikatora, izvršen proces recertifikacijske provjere sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa normom ISO 9001:2000.

Procesima pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji i povećanom brigom za okoliš, te prirodom svoga posla tvrtka je prepoznala potrebu da odgovorno i sustavno upravlja zaštitom okoliša. Početkom 2007. godine društvo donosi odluku za uspostavom sustava upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001:2004. Odabire se konzultant te se kreće u pripremne radove uspostave sustava.

Budući da društvo već posjeduje sustav upravljanja kvalitetom, provodi se snimka stanja usklađenosti sa zahtjevima norme. Tijekom 2007. godine izrađuje se potrebna dokumentacija i provodi usklađivanje sustava upravljanja zaštitom okoliša sa zahtjevima norme ISO 14001:2004.

Certifikacijska kuća, u prosincu 2007. godine provodi početni certifikacijski audit usklađenosti sustava s normom ISO 14001:2004 kao predradnju certifikacijskom auditu. Ista tvrtka 24. i 25. siječnja 2008. godine provodi glavni certifikacijski audit nakon kojeg Čistoća d.o.o. dobiva certifikat.

Bitno je istaknuti da je to 4. tvrtka u zadarskoj županiji koja se uspjela certificirati po navedenoj normi, kako bi potvrdila svoju brigu za okoliš, građane grada i sam grad Zadar.

Ulaskom u Europsku uniju i sve većim zahtjevima koji su se postavljali pred Čistoću d.o.o., te visoke razine društveno odgovornog ponašanja, tvrtka prepoznaje potrebu za uvođenjem i trećeg sustava upravljanja i to BS OHSAS 18001:2007 odnosno sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Paralelno sa uvođenjem navedene norme proveden je proces integracije sva tri sustava.

Dana . prosinca 2013. godine tvrtka dobiva i treći certifikat za Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu BS OHSAS 18001:2007.

Slijedom navedenih događaja i visoko podignutih kriterija Čistoća d.o.o. 2015. godine uvodi još jedan standard i to vezano za Sustav upravljanja energijom ISO 50001:2011, te iste godine dobiva i certifikat za navedenu normu. Potrebno je istaknuti da je certifikat za navedeni sustav, koji je Čistoća d.o.o. zaslužila, među prvih 10 tvrtki certifikata dodijeljenih u Hrvatskoj.

Kao dokaz visoke razine opredijeljenosti i brige za promicanje kvalitete Čistoća d.o.o. je 2008. godine, od Hrvatskog društva za kvalitetu, dobila Povelju za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu.

Društvo ponovno 2019-te godine dokazuje visoku opredijeljenost za brigu o zaštiti zdravlja i sigurnosti svojih djelatnika te uspješno provodi tranziciju s BS OHSAS 18 001:2007 na novu normu 45 001:2018 koja se bavi upravljanjem zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji