Poštovani korisnici,

svjedoci smo da je jedna od najčešćih globalnih i nacionalnih tema posljednjeg desetljeća zaštita okoliša, očuvanje zdravlja ljudi i uvođenje sustava zbrinjavanja otpada. Ulaskom Republike Hrvatske u EU ova se tema još i više aktualizirala. Do tada se težište rješavanja komunalnih problema stavljalo na teret jedinice lokalne samouprave i komunalnog poduzeća, ali nova tendencija kretanja ide u pravcu uključivanje pojedinca, korisnika komunalne usluge.
Stoga je i naša osnovna zadaća, vas, naše korisnike, staviti u prvi plan.

Urbani način života donio je nove navike, znatno olakšao egzistencijalna, socijalna i druga područja našeg života, ali i unio obveze koje suvremeni čovjek kao odgovoran građanin mora izvršavati. Jedna od tih obveza je briga za svoj okoliš. Novi trendovi nameću potrebu aktivnog uključivanja korisnika usluga, ali i potrebu kontinuirane edukaciju građana svih dobnih skupina kako bi se promijenili obrasci ponašanja i stekla navika permanentne brige o sredini koja nas okružuje. No kako ni Rim nije sagrađen u jedan dan, promjena uvriježenog obrasca ponašanja da će netko drugi ili sama priroda umjesto nas preuzeti naše obveze usmjerene na brigu o svom okruženju, usvajanje spoznaje da je kontinuirano ulaganje u nove ekološke standarde nužno, predstoji nam, dakle, dug put do izgradnje održivog i obrasca ponašanja, ali i sustava. Stoga, samo simbiozom našeg Društva i naših korisnika možemo doći do vidljivih rezultata i održivog sustava zaštite okoliša.

Jer na koncu i vizija je ovog Društva da je to komunalno poduzeće koje nastoji zadržati i povećati svoju konkurentsku prednost na tržištu uspostavom učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima, dugoročnim ulaganjem u unapređenje sustava  prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada kroz tehničko-tehnološka rješenja i informatizaciju sustava, cjeloživotno učenje svojih zaposlenika, a ujedno se brine o potrebama svojih građana praćenjem novim ekoloških standarda na području gospodarenja otpadom, kao i njihovim aktivnim uključivanjem u sustav zbrinjavanja otpada, a sve u cilju zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Dragan Maračić, direktor

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji