Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odlagati sljedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike,
 • metala i stakla,
 • ostala plastika,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje,
 • tinta,
 • drvo koje sadrži opasne tvari,
 • otpadna ulja (jestiva i motorna),
 • metalna ambalaža pod tlakom,
 • ambalaža od opasnih tvari,
 • električni i elektronički otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje,
 • pesticidi,
 • kiseline i lužine,
 • fotografske kemikalije,
 • deterdženti.

 

U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

Lokacije i termini postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Grad Zadar, Grad Nin, Općinu Privlaka, Općinu Vrsi, Općinu Ražanac, Općinu Posedarje, Općinu Jasenice, Općinu Starigrad, Općinu Novigrad, Općinu Poličnik, Općinu Zemunik, Općinu Škabrnja, Općinu Galovac, Općinu Sukošan, Općinu Preko, Općinu Kukljica, Općinu Pašman, Općinu Sv. Filip i Jakov prikazani su u sljedećim tablicama:

 

GRAD ZADAR:

06.-11.01.2020.

MO BILI BRIG

Hrvatskog sabora, kod trafike

13.01.-18.01.2020.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

20.-25.01.2020.

MO CRNO

Kod crkve

27.01.-01.02.2020

MO CRVENE KUĆE

Josipa Hatzea, kod MO

03-08.02.2020

MO GAŽENICA

Ive Dulčića, kod Sirovine

10-15.02.2020

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

17-22.02.2020

MO DRAČEVAC

Nikole Tavelića, (kod igrališta)

24-29.02.2020

MO SMILJEVAC

Petra Skoke

02-07.03.2020

MO RIČINA

Biogradska, nakon želj. nadvožnjaka

09-14.03.2020

MO ARBANASI

Put Bajla, kod kampa

16-21.03.2020

MO JAZINE I i POLUOTOK

Parkiralište iza dvorane Jazine

23-28.03.2020

MO JAZINE II

Križanje Kaljske i Molatske

30.03-04.04.2020

MO VOŠTARNICA

Andrije Hebranga, parkiralište ispred policijske postaje

06-11.04.2020

MO VIŠNJIK

Splitska, parkiralište sjeveroistočno od dvorane

13-18.04.2020

MO PUNTAMIKA

Julija Klovića,

križanje s ul. G.Novaka

20-25.04.2020

MO DIKLO

Rampada, kod bunara

27.04-02.05.2020

MO PETRČANE

Kod novog groblja

04-09.05.2020

MO BRODARICA

Ivana Gundulića

11-16.05.2020

MO VIDIKOVAC

Jurja Križanića

18-23.05.2020

MO BOKANJAC

Trg sv. Šimuna i Tadije

25-30.05.2020

MO NOVI BOKANJAC

Alberta Halera, kod igrališta

01-06.06.2020

MO MASLINA

Bribirski prilaz, kod OŠ Bartola Kašića

08-13.06.2020

MO PLOVANIJA

Put Plovanije, kod trafostanice

15-20.06.2020

MO BILI BRIG

Moliških Hrvata

22-27.06.2020

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

29.06-04.07.2020

MO CRNO

Kod crkve

06-11.07.2020

MO CRVENE KUĆE

Ive Mašine (vrh ul.)

13-18.07.2020

MO GAŽENICA

Gaženička cesta, kod Elke

20-25.07.2020

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

27.07-01.08.2020

MO SMILJEVAC

Ivana Lucića, kod škole

03-08.08.2020

MO RIČINA

Biogradska, nakon želj. nadvožnjaka

10-15.08.2020

MO ARBANASI

Trg Gospe Loretske

17-22.08.2020

MO JAZINE I i POLUOTOK

Parkiralište iza dvorane Jazine

24-29.08.2020

MO JAZINE II

Ante Starčevića, iza vatrogasnog doma

31.08-05.09.2020

MO VOŠTARNICA

Andrije Hebranga, parkiralište ispred policijske postaje

07-12.09.2020

MO VIŠNJIK

Splitska, parkiralište sjeveroistočno od dvorane

14-19.09.2020

 MO PUNTAMIKA

Fausta Vrančića

 

21-26.09.2020

MO DIKLO

Poljana Dragutina Domjanića, kod zgrada

28.09-03.10.2020

MO KOŽINO

Zapadni put, ispod bivšeg restorana Toni

05-10.10.2020

MO PETRČANE

Parkiralište kod hotela Pinija

12-17.10.2020

MO BRODARICA

Asje Petričić, kod škole

19.-24.10.2020

MO VIDIKOVAC

Put kotarskih serdara

26.-31.10.2020

MO BOKANJAC

Davorina Trstenjaka

02.-07.11.2020

MO NOVI BOKANJAC

Franje Franceva, kod crkve

09.-14.11.2020

MO MASLINA

Bribirski prilaz, kod OŠ Bartola Kašića

16-21.11.2020

MO PLOVANIJA

Put Plovanije, kod trafostanice

23.-28.11.2020.

MO BILI BRIG

Hrvatskog sabora, kod trafike

30.11.-05.12.2020.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

07.-12.12.2020.

MO CRNO

Kod crkve

14-19.12.2020

MO CRVENE KUĆE

Josipa Hatzea, kod MO

21-26.12.2020

MO GAŽENICA

Ive Dulčića, kod Sirovine

28.12.2020-02.01.2021

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

 

 

 

  

Napomena: Za otoke koji se nalaze na administrativnom području grada Zadra i to: Iž, Rava, Molat, Ist, Premuda, Olib i Silba, postavljanje mobilnog reciklažnog dvorište bit će organizirano dva puta godišnje. Mještani će o lokacijama i točnim datumima biti obavješteni putem web stranice Čistoće d.o.o. Zadar i putem oglasnih ploča po mjesnim odborima.

 

ADMINISTRATIVNO PODRUČJE GRADA NINA:

Zaton: 

06-11.01.2020

20-25.07.2020

Nin: 

13-18.01.2020

27.07-01.08.2020

Poljica Brig:

20-25.01.2020

03-08.08.2020

 

OPĆINA PRIVLAKA:

Privlaka:

27. 01.-01.02.2020

10-15.08.2020

 

OPĆINA VRSI:

Vrsi:

03-08.02.2020

17-22.08.2020

 

OPĆINA RAŽANAC:

Ljubač:

10-15.02.2020

24-29.08.2020

Ražanac:

17-22.02.2020

31.08-05.09.2020

Rtina:

24-29.02.2020

07-12.09.2020

 

OPĆINA POSEDARJE:

Posedarje:

02-07.03.2020

14-19.09.2020

Podgradina:

09-14.03.2020

21-26.09.2020

 

OPĆINA JASENICE:

Maslenica:

16-21.03.2020

28.09-03.10.2020

Rovanjska:

23-28.03.2020

05-10.10.2020

 

OPĆINA STARIGRAD:

Seline:

30.03.-04.04.2020

12-17.10.2020

Starigrad:

06-11.04.2020

19-24.10.2020

 

OPĆINA NOVIGRAD:

Novigrad:

13-18.04.2020

26-31.10.2020

Pridraga:

20-25.04.2020

02-07.11.2020

 

OPĆINA POLIČNIK:

Poličnik:

27.04-02.05.2020

09-14.11.2020

Suhovare:

04-09.05.2020

16-21.11.2020

Briševo:

11-16.05.2020

23-28.11.2020

 

OPĆINA ZEMUNIK:

Zemunik  Donji: 

18-23.05.2020

30.11-05.12.2020

 

OPĆINA ŠKABRNJA:

Škabrnja:

25-30.05.2020

07-12.12.2020

 

OPĆINA GALOVAC:

Galovac:

01-06.06.2020

14-19.12.2020

 

OPĆINA SUKOŠAN:

Debeljak: 

08-13.06.2020

21-26.12.2020

Sukošan:

15-20.06.2020

28.12.2020-02.01.2021

 

OPĆINA PREKO:

Preko: 

22-27.06.2020

04-09.01.2021

 

OPĆINA KUKLJICA:

Kukljica:

29.06-04.07.2020

11-16.01.2021

 

OPĆINA PAŠMAN:

Pašman:

06-11.07.2020

18-23.01.2021

 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV:

Sveti Filip i Jakov: 

13-18.07.2020

25-30.01.2021

 

Napomena: nedjeljom i državnim praznikom mobilna reciklažna dvorišta su zatvorena.

Vezana fotogalerijaMonografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji