Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odlagati sljedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike,
 • metala i stakla,
 • ostala plastika,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje,
 • tinta,
 • drvo koje sadrži opasne tvari,
 • otpadna ulja (jestiva i motorna),
 • metalna ambalaža pod tlakom,
 • ambalaža od opasnih tvari,
 • električni i elektronički otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje,
 • pesticidi,
 • kiseline i lužine,
 • fotografske kemikalije,
 • deterdženti.

 

U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

Lokacije i termini postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Grad Zadar, Grad Nin, Općinu Privlaka, Općinu Vrsi, Općinu Ražanac, Općinu Posedarje, Općinu Jasenice, Općinu Starigrad, Općinu Novigrad, Općinu Poličnik, Općinu Zemunik, Općinu Škabrnja, Općinu Galovac, Općinu Sukošan, Općinu Preko, Općinu Kukljica, Općinu Pašman, Općinu Sv. Filip i Jakov prikazani su u sljedećim tablicama:

 

GRAD ZADAR:

28.12.2020-02.01.2021

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

04.-09.01.2021.

MO BILI BRIG

Hrvatskog sabora, kod trafike

11.-16.01.2021.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

18.-23.01.2021.

MO CRNO

Kod crkve

25.-30.01.2021.

MO CRVENE KUĆE

Josipa Hatzea, kod MO

01.-06.02.2021.

MO GAŽENICA

Ive Dulčića, kod Sirovine

08.-13.02.2021.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

15.-20.02.2021.

MO DRAČEVAC

Nikole Tavelića, (kod igrališta)

22.-27.02.2021.

MO SMILJEVAC

Petra Skoke

01.-06.03.2021.

MO RIČINA

Biogradska, nakon želj. nadvožnjaka

08.-13.03.2021.

MO ARBANASI

Put Bajla, kod kampa

15.-20.03.2021.

MO JAZINE I i POLUOTOK

Parkiralište iza dvorane Jazine

22.-27.03.2021.

MO JAZINE II

Križanje Kaljske i Molatske

29.03-03.04.2021.

MO VOŠTARNICA

Andrije Hebranga, parkiralište ispred policijske postaje

05.-10.04.2021.

MO VIŠNJIK

Splitska, parkiralište sjeveroistočno od dvorane

12.-17.04.2021.

MO PUNTAMIKA

Julija Klovića,

križanje s ul. G.Novaka

19.-24.04.2021.

MO DIKLO

Rampada, kod bunara

26.04-01.05.2021.

MO PETRČANE

Kod novog groblja

03.-08.05.2021.

MO BRODARICA

Ivana Gundulića

10.-15.05.2021.

MO VIDIKOVAC

Jurja Križanića

17.-22.05.2021.

MO BOKANJAC

Trg sv. Šimuna i Tadije

24.-29.05.2021.

MO NOVI BOKANJAC

Alberta Halera, kod igrališta

31.05.-05.06.2021.

MO MASLINA

Bribirski prilaz, kod OŠ Bartola Kašića

07.-12.06.2021.

MO PLOVANIJA

Put Plovanije, kod trafostanice

14.-19.06.2021.

MO BILI BRIG

Moliških Hrvata

21.-26.06.2021.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

28.06-03.07.2021.

MO CRNO

Kod crkve

05.-10.07.2021.

MO CRVENE KUĆE

Ive Mašine (vrh ul.)

12.-17.07.2021.

MO GAŽENICA

Gaženička cesta, kod Elke

19.-24.07.2021.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

26.-31.07.2021.

MO SMILJEVAC

Ivana Lucića, kod škole

02.-07.08.2021.

MO RIČINA

Biogradska, nakon želj. nadvožnjaka

09.-14.08.2021.

MO ARBANASI

Trg Gospe Loretske

16.-21.08.2021.

MO JAZINE I i POLUOTOK

Parkiralište iza dvorane Jazine

23.-28.08.2021.

MO JAZINE II

Ante Starčevića, iza vatrogasnog doma

30.08-04.09.2021.

MO VOŠTARNICA

Andrije Hebranga, parkiralište ispred policijske postaje

06.-11.09.2021.

MO VIŠNJIK

Splitska, parkiralište sjeveroistočno od dvorane

13.-18.09.2021.

 MO PUNTAMIKA

Fausta Vrančića

 

20.-25.09.2021.

MO DIKLO

Poljana Dragutina Domjanića, kod zgrada

27.09-02.10.2021.

MO KOŽINO

Zapadni put, ispod bivšeg restorana Toni

04.-09.10.2021.

MO PETRČANE

Parkiralište kod hotela Pinija

11.-16.10.2021.

MO BRODARICA

Asje Petričić, kod škole

18.-23.10.2021.

MO VIDIKOVAC

Put kotarskih serdara

25.-30.10.2021.

MO BOKANJAC

Davorina Trstenjaka

01.-06.11.2021.

MO NOVI BOKANJAC

Franje Franceva, kod crkve

08.-13.11.2021.

MO MASLINA

Bribirski prilaz, kod OŠ Bartola Kašića

15.-20.11.2021.

MO PLOVANIJA

Put Plovanije, kod trafostanice

22.-27.11.2021.

MO BILI BRIG

Hrvatskog sabora, kod trafike

29.11.-04.12.2021.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

06.-11.12.2021.

MO CRNO

Kod crkve

13.-18.12.2021.

MO CRVENE KUĆE

Josipa Hatzea, kod MO

20.-25.12.2021.

MO GAŽENICA

Ive Dulčića, kod Sirovine

27.12.2021.-01.01.2022.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

 

 

 

 

 

 

  

Napomena: Za otoke koji se nalaze na administrativnom području grada Zadra i to: Iž, Rava, Molat, Ist, Premuda, Olib i Silba, postavljanje mobilnog reciklažnog dvorište bit će organizirano dva puta godišnje. Mještani će o lokacijama i točnim datumima biti obavješteni putem web stranice Čistoće d.o.o. Zadar i putem oglasnih ploča po mjesnim odborima.

 

 

ADMINISTRATIVNO PODRUČJE GRADA NINA:

Zaton: 

25.-30.01.2021.

19.-24.07.2021.

Nin: 

01.-06.02.2021.

26.-31.07.2021.

Poljica Brig:

08.-13.02.2021.

02.-07.08.2021.

 

OPĆINA PRIVLAKA:

Privlaka:

15.-20.02.2021.

09.-14.08.2021.

 

OPĆINA VRSI:

Vrsi:

22.-27.02.2021.

16.-21.08.2021.

 

OPĆINA RAŽANAC:

Ljubač:

01.-06.03.2021.

23.-28.08.2021.

Ražanac:

08.-13.03.2021.

30.08-04.09.2021.

Rtina:

15.-20.03.2021.

06.-11.09.2021.

 

OPĆINA POSEDARJE:

Posedarje:

22.-27.03.2021.

13.-18.09.2021.

Podgradina:

29.03.-03.04.2021.

20.-25.09.2021.

OPĆINA JASENICE:

Maslenica:

05.-10.04.2021.

27.09.-02.10.2021.

Rovanjska:

12.-17.04.2021.

04.-09.10.2021.

 

 

 

 

OPĆINA STARIGRAD:

Seline:

19.-24.04.2021.

11.-16.10.2021.

Starigrad:

26.04.-01.05.2021.

18.-23.10.2021.

 

OPĆINA POLIČNIK:

Poličnik:

03.-08.05.2021.

25.-30.10.2021.

Suhovare:

10.-15.05.2021.

01-06.11.2021.

Briševo:

17.-22.05.2021.

08.-13.11.2021.

 

OPĆINA ZEMUNIK:

Zemunik  Donji: 

24.-29.05.2021.

15.-20.11.2021.

OPĆINA ŠKABRNJA:

Škabrnja:

31.05.-05.06.2021.

22.-27.11.2021.

 

OPĆINA GALOVAC:

Galovac:

07.-12.06.2021.

29.11.-04.12.2021.

 

OPĆINA SUKOŠAN:

Debeljak: 

14.-19.06.2021.

06.-11.12.2021.

Sukošan:

21.-26.06.2021.

13.-18.12.2021

OPĆINA PREKO:

Preko: 

28.06.-03.07.2021.

20.-25.12.2021

OPĆINA KUKLJICA:

Kukljica:

05.-10.07.2021.

27.12.2021.-01.01.2022.

 

 OPĆINA PAŠMAN:

Pašman:

12.-17.07.2021.

03.-08.01.2022.

 

Napomena: nedjeljom i državnim praznikom mobilna reciklažna dvorišta su zatvorena.

Vezana fotogalerijaMonografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji