Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odlagati sljedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike,
 • metala i stakla,
 • ostala plastika,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje,
 • tinta,
 • drvo koje sadrži opasne tvari,
 • otpadna ulja (jestiva i motorna),
 • metalna ambalaža pod tlakom,
 • ambalaža od opasnih tvari,
 • električni i elektronički otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje,
 • pesticidi,
 • kiseline i lužine,
 • fotografske kemikalije,
 • deterdženti.

 

U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

Lokacije i termini postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Grad Zadar, Grad Nin, Općinu Privlaka, Općinu Vrsi, Općinu Ražanac, Općinu Posedarje, Općinu Jasenice, Općinu Starigrad, Općinu Novigrad, Općinu Poličnik, Općinu Zemunik, Općinu Škabrnja, Općinu Galovac, Općinu Sukošan, Općinu Preko, Općinu Kukljica, Općinu Pašman, Općinu Sv. Filip i Jakov prikazani su u sljedećim tablicama:

 

GRAD ZADAR:

03.-08.01.2022.

MO BILI BRIG

Hrvatskog sabora, kod trafike

10.-15.01.2022.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

17.-22.01.2022.

MO CRNO

Kod crkve

24.-29.01.2022.

MO CRVENE KUĆE

Josipa Hatzea, kod MO

31.01.-05.02.2022.

MO GAŽENICA

Ive Dulčića, kod Sirovine

07.-12.02.2022.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

14.-19.02.2022.

MO DRAČEVAC

Nikole Tavelića, (kod igrališta)

21.-26.02.2022.

MO SMILJEVAC

Petra Skoke

28.02.-05.03.2022.

MO RIČINA

Biogradska, nakon želj. nadvožnjaka

07.-12.03.2022.

MO ARBANASI

Put Bajla, kod kampa

14.-19.03.2022.

MO JAZINE I i POLUOTOK

Parkiralište iza dvorane Jazine

21.-26.03.2022.

MO JAZINE II

Križanje Kaljske i Molatske

28.03-02.04.2022.

MO VOŠTARNICA

Andrije Hebranga, parkiralište ispred policijske postaje

04.-09.04.2022.

MO VIŠNJIK

Splitska, parkiralište sjeveroistočno od dvorane

11.-16.04.2022.

MO PUNTAMIKA

Julija Klovića,

križanje s ul. G.Novaka

18.-23.04.2022.

MO DIKLO

Rampada, kod bunara

25.-30.04.2022.

MO PETRČANE

Kod novog groblja

02.-07.05.2022.

MO BRODARICA

Ivana Gundulića

09.-14.05.2022.

MO VIDIKOVAC

Jurja Križanića

16.-21.05.2022.

MO BOKANJAC

Trg sv. Šimuna i Tadije

23.-28.05.2022.

MO NOVI BOKANJAC

Alberta Halera, kod igrališta

30.05.-04.06.2022.

MO MASLINA

Bribirski prilaz, kod OŠ Bartola Kašića

06.-11.06.2022.

MO PLOVANIJA

Put Plovanije, kod trafostanice

13.-18.06.2022.

MO BILI BRIG

Moliških Hrvata

20.-25.06.2022.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

27.06-02.07.2022.

MO CRNO

Kod crkve

04.-09.07.2022.

MO CRVENE KUĆE

Ive Mašine (vrh ul.)

11.-16.07.2022.

MO GAŽENICA

Gaženička cesta, kod Elke

18.-23.07.2022.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

25.-30.07.2022.

MO SMILJEVAC

Ivana Lucića, kod škole

01.-06.08.2022.

MO RIČINA

Biogradska, nakon želj. nadvožnjaka

08.-13.08.2022.

MO ARBANASI

Trg Gospe Loretske

15.-20.08.2022.

MO JAZINE I i POLUOTOK

Parkiralište iza dvorane Jazine

22.-27.08.2022.

MO JAZINE II

Ante Starčevića, iza vatrogasnog doma

29.08-03.09.2022.

MO VOŠTARNICA

Andrije Hebranga, parkiralište ispred policijske postaje

05.-10.09.2022.

MO VIŠNJIK

Splitska, parkiralište sjeveroistočno od dvorane

12.-17.09.2022.

 MO PUNTAMIKA

Fausta Vrančića

 

19.-24.09.2022.

MO DIKLO

Poljana Dragutina Domjanića, kod zgrada

26.09-01.10.2022.

MO KOŽINO

Zapadni put, ispod bivšeg restorana Toni

03.-08.10.2022.

MO PETRČANE

Parkiralište kod hotela Pinija

10.-15.10.2022.

MO BRODARICA

Asje Petričić, kod škole

17.-22.10.2022.

MO VIDIKOVAC

Put kotarskih serdara

24.-29.10.2022.

MO BOKANJAC

Davorina Trstenjaka

31.10.-05.11.2022.

MO NOVI BOKANJAC

Franje Franceva, kod crkve

07.-12.11.2022.

MO MASLINA

Bribirski prilaz, kod OŠ Bartola Kašića

14.-19.11.2022.

MO PLOVANIJA

Put Plovanije, kod trafostanice

21.-26.11.2022.

MO BILI BRIG

Hrvatskog sabora, kod trafike

28.11.-03.12.2022.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

05.-10.12.2022.

MO CRNO

Kod crkve

12.-17.12.2022.

MO CRVENE KUĆE

Josipa Hatzea, kod MO

19.-24.12.2022.

MO GAŽENICA

Ive Dulčića, kod Sirovine

26.12.-31.12.2022.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

  

Napomena: Za otoke koji se nalaze na administrativnom području grada Zadra i to: Iž, Rava, Molat, Ist, Premuda, Olib i Silba, postavljanje mobilnog reciklažnog dvorište bit će organizirano dva puta godišnje. Mještani će o lokacijama i točnim datumima biti obavješteni putem web stranice Čistoće d.o.o. Zadar i putem oglasnih ploča po mjesnim odborima.

 

 

ADMINISTRATIVNO PODRUČJE GRADA NINA:

Zaton: 

10.-15.01.2022.

04.-09.07.2022.

Nin: 

17.-22.01.2022.

11.-16.07.2022.

Poljica Brig:

24.-29.01.2022.

18.-23.07.2022.

 

OPĆINA PRIVLAKA:

Privlaka:

31.01.-05.02.2022.

25.-30.07.2022.

 

OPĆINA VRSI:

Vrsi:

07.-12.02.2022.

16.-21.08.2022.

 

OPĆINA RAŽANAC:

Ljubač:

14.-19.02.2022.

01.-06.08.2022.

Ražanac:

21.-26.02.2022.

08.-13.08.2022.

Rtina:

28.02.-05.03.2022.

15.-20.08.2022.

 

OPĆINA POSEDARJE:

Posedarje:

07.-12.03.2022.

22.-27.08.2022.

Podgradina:

14.-19.03.2022.

29.08.-03.09.2022.

 

OPĆINA JASENICE:

Maslenica:

21.-26.03.2022.

05.-10.09.2022.

Rovanjska:

28.03.-02.04.2022.

12.-17.09.2022.

 

OPĆINA STARIGRAD:

Seline:

04.-09.04.2022.

19.-24.09.2022.

Starigrad:

11.-16.04.2022.

26.09.-01.10.2022.

 

OPĆINA POLIČNIK:

Poličnik:

18.-23.04.2022.

03.-08.10.2022.

Suhovare:

25.-30.04.2022.

10.-15.10.2022.

Briševo:

02.-07.05.2022.

17.-22.10.2022.

 

OPĆINA ZEMUNIK:

Zemunik  Donji: 

09.-14.05.2022.

24.-29.10.2022.

 

OPĆINA ŠKABRNJA:

Škabrnja:

16.-21.05.2022.

31.10.-05.11.2022.

 

OPĆINA GALOVAC:

Galovac:

23.-28.05.2022.

07.-12.11.2022.

 

OPĆINA SUKOŠAN:

Debeljak: 

30.05.-04.06.2022.

14.-19.11.2022.

Sukošan:

06.-11.06.2022.

21.-26.11.2022.

 

OPĆINA PREKO:

Preko: 

13.-18.06.2022.

28.11.-03.12.2022.

 

OPĆINA KUKLJICA:

Kukljica:

20.-25.06.2022.

05.-10.12.2022.

 

OPĆINA PAŠMAN:

Pašman:

27.06.-02.07.2022.

12.-17.12.2022.

 

ADMINISTRATIVNO PODRUČJE GRADA NINA:

Zaton: 

19.-24.12.2022.

 

Nin: 

26.-31.12.2022.

 

Poljica Brig:

02.-07.01.2023.

 

 

Napomena: nedjeljom i državnim praznikom mobilna reciklažna dvorišta su zatvorena.

Vezana fotogalerijaMonografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji