ODVOZ OTPADA

Čistoća d.o.o. usluge odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada obavlja na području grada Zadra, te 16 okolnih gradova i općina.

Uslugom odvoza miješanog komunalnog otpada obuhvaćeno je 63710 korisnika usluga, kako slijedi:

Red. br. JLS: KUĆANSTVA: OBRTI: PRAVNE OSOBE:
1. GRAD ZADAR 33372 2015 1563
2. GRAD NIN 2117 55 86
3. OPĆINA POSEDARJE 1814 31 75
4. OPĆINA NOVIGRAD 1199 16 25
5. OPĆINA SUKOŠAN 2129 64 60
6. OPĆINA VRSI 1799 34 14
7. OPĆINA POLIČNIK 1546 21 77
8. OPĆINA RAŽANAC 1758 41 53
9. OPĆINA STARIGRAD 2325 79  82
10. OPĆINA PRIVLAKA 2141 31 46
11. OPĆINA GALOVAC 394 7 11
12. OPĆINA ŠKABRNJA 507 7 16 
13. OPĆINA PREKO 2998 59  110
14. OPĆINA JASENICE 1108 12 13
15. OPĆINA ZEMUNIK DONJI 755 11 25
16. OPĆINA KUKLJICA 692 14 18
17. OPĆINA PAŠMAN 2322 39 78
  UKUPNO: 58976 2398 2336

 

 

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG (KUĆNOG) OTPADA U GRADU ZADRU PO ZONAMA
(KONTEJNERI 1100 LIT.)


ZONA 1
Sjeverna granica: Put Nina
Južna granica:
Istočna granica: Miroslava Krleže (od Marine Tankerkomerc do Put Dikla); Asje Petričić (od škole prema Mocirama)
Zapadna granica: do kraja Dikla
Napomena: Ponedjeljak i petak prazne se posude od 240 lit. i kontejneri od 1100 lit.; Srijeda se prazne samo kontejneri od 1100 lit.

ZONA 2
Sjeverna granica: Hrvatskog sabora (od Vidilica do Veletržnice)
Južna granica: Dr.Franje Tuđmana; Nikole Tesle; Marka Oreškovića; Put Stanova; Polačišće; Ljudevita Posavskog; Kolovare
Istočna granica: Zagrebačka; Ante Starčevića; Vlahe Paljetka
Zapadna granica: Biskupa Jurja Dobrile; Franje Petrića; Put Bokanjca
Napomena: Ponedjeljak i petak prazne se posude od 240 lit. i kontejneri od 1100 lit.; Srijeda se prazne samo kontejneri od 1100 lit.

ZONA 3
Sjeverna granica: Hrvatskog sabora (od Žmirića do Vidilica)
Južna granica: Miroslava Krleže (od Marine Tankerkomerc do Put Dikla)
Istočna granica: Biskupa Jurja Dobrile; Franje Petrića; Put Bokanjca
Zapadna granica: Asje Petričić ( od škole prema Mocirama); Put Nina (do Žmirića)
Napomena: Utorak i subota prazne se posude od 240 lit. i kontejneri od 1100 lit.; Četvrtak se prazne samo kontejneri od 1100 lit.

ZONA 4
Sjeverna granica: Sokin brig; Sinjoretovo
Južna granica: Karma
Istočna granica: Zagrebačka; Ante Starčevića; Vlahe Paljetka
Zapadna granica: Bregdetti; Biogradska; Jadranska
Napomena: Utorak i subota prazne se posude od 240 lit. i kontejneri od 1100 lit.; Četvrtak se prazne samo kontejneri od 1100 lit.

Kućni otpad sa područja MO Poluotoka, MO Voštarnice te MO Jazina I odvozi se svakodnevno (ZONA 5).


 

 

 • Zona 1 : pon./pet.
 • Zona 2 : pon./pet.
 • Zona 3 : uto./sub.
 • Zona 4 : uto./pet.
 • Zona 5 : pon./čet.
 • Zona 6 : pon./čet.
 • Zona 7 : pon./pet.
 • Zona 8 : pon./čet.
 • Zona 9 : pon./čet.
 • Zona 10 : uto./sub.
 • Zona 11 : popodnevna smjena + Poluotok

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG (KUĆNOG) OTPADA U GRADU ZADRU PO ZONAMA
(KANTE 240/120/80 LIT.)
Napomena:

MO Petrčani i MO Kožino - Ponedjeljak i četvrtak
MO Crno - Utorak i petak

   

   

  • Zona 1 : Ponedjeljak - Četvrtak
  • Zona 2 : Utorak - Petak
  • Zona 3 : Srijeda - Subota
  • Zona 1 : Ponedjeljak - Četvrtak
  • Zona 2 : Utorak - Petak
  • Zona 3 : Srijeda - Subota
  • Zona 1 : Ponedjeljak - Četvrtak
  • Zona 2 : Utorak - Petak
  • Zona 3 : Srijeda - Subota
  • Zona 1 : Ponedjeljak - Četvrtak
  • Zona 2 : Utorak - Petak
  • Zona 3 : Srijeda - Subota
  • Zona 1 : Ponedjeljak - Četvrtak
  • Zona 2 : Utorak - Petak
  • Zona 3 : Srijeda - Subota
  • Zona 1 : Ponedjeljak - Četvrtak
  • Zona 2 : Utorak - Petak
  • Zona 3 : Srijeda - Subota
  • Zona 1 : Ponedjeljak - Četvrtak
  • Zona 2 : Utorak - Petak
  • Zona 3 : Srijeda - Subota
  • Zona 1 : Ponedjeljak - Četvrtak
  • Zona 2 : Utorak - Petak
  • Zona 3 : Srijeda - Subota

  RASPORED ODVOZA KUĆNOG OTPADA ZA GRAD NIN I OPĆINE

  ADMINISTRATIVNO PODRUČJE GRADA NINA:
  ponedjeljak, četvrtak (2.siječnja - 31.prosinca)

  OPĆINA GALOVAC:
  srijeda (2.siječnja - 31.prosinca)

  OPĆINA KUKLJICA:
  utorak, subota (2. siječnja. do 13. lipnja. / 19. rujna. do 31. prosinca)
  utorak, četvrtak, subota (13. lipnja do 18. rujna)

  OPĆINA NOVIGRAD:
  srijeda (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  srijeda, subota (15.lipnja - 15.rujna)
  Novigrad i ponedjeljkom.

  OPĆINA POLIČNIK:
  Lovinac, Rupalj
  utorak (2.siječnja - 31.prosinca)
  Poličnik, Suhovare
  srijeda (2.siječnja - 31.prosinca)
  Briševo, Dračevac N., Murvica G.i D., Visočane,
  četvrtak (2.siječnja - 31.prosinca)

  OPĆINA POSEDARJE:
  Posedarje
  ponedjeljak, četvrtak (2.siječnja - 31.prosinca)
  Grgurice, Islam Latinski
  ponedjeljak, petak (2.siječnja - 31.prosinca)
  B.gora, Gaine, Podgradina, Slivnica G.i D., Vinjerac, Ždrilo
  utorak, petak (2.siječnja - 31.prosinca)

  OPĆINA PREKO:
  Zona 1: Preko, Poljana, Sutomišćica
  ponedjeljak i četvrtak (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  ponedjeljak, srijeda, petak (15.lipnja - 15. rujna)
  Zona 2: M. Lukoran, V. Lukoran, Ugljan
  utorak i petak (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  utorak, četvrtak, subota (13. lipnja do 18. rujna)
  Mjesni odbor Sestrunj
  ponedjeljak (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  ponedjeljak, četvrtak (13. lipnja do 18. rujna)
  Mjesni odbor Ošljak
  srijeda (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  srijeda, subota (13. lipnja do 18. rujna)
  Mjesni odbor Rivanj
  četvrtak (2.siječnja – 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  utorak, petak (13. lipnja do 18. rujna)

  OPĆINA PRIVLAKA:
  ponedjeljak, četvrtak (2.siječnja - 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  ponedjeljak, srijeda, petak (15.lipnja - 15. rujna)

  OPĆINA RAŽANAC:
  srijeda (2.siječnja - 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  srijeda, subota (15.lipnja - 15.rujna)

  OPĆINA STARIGRAD:
  Starigrad
  utorak, petak (2.siječnja - 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  utorak, četvrtak, subota (15.lipnja - 15. rujna)
  Modrič, Seline, Tribanj Šibuljina, T. Krušćica, Sv. Marija Magdalena
  srijeda, subota (2.siječnja - 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  ponedjeljak, srijeda, petak (15.lipnja - 15. rujna)

  OPĆINA SUKOŠAN:
  Sukošan
  ponedjeljak, četvrtak (2.siječnja - 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  ponedjeljak, četvrtak, subota (15.lipnja - 15. rujna)
  Debeljak,Glavica,Gorica
  utorak, petak (2.siječnja - 31.prosinca)

  OPĆINA ŠKABRNJA:
  Škabrnja, Prkos (dio zapadno od ul. F.Tuđmana)
  srijeda (2.siječnja - 31.prosinca)
  Prkos (dio istočno od ul. F.Tuđmana)
  četvrtak (2.siječnja - 31.prosinca)

  OPĆINA VRSI:
  utorak, petak (2.siječnja - 31.prosinca)

  OPĆINA ZEMUNIK:
  četvrtak (2.siječnja - 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  ponedjeljak, četvrtak (15.lipnja - 15. rujna)

  OPĆINA JASENICE (od 1.12.2014.):
  Maslenica
  utorak (2.siječnja - 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  petak (15.lipnja - 15. rujna)
  Rovanjska, Jasenice, Zaton Obrovački, dio Modriča
  srijeda (2.siječnja - 14.lipnja; 16.rujna - 31.prosinca)
  subota (15.lipnja - 15. rujna)

  OPĆINA PAŠMAN:
  Kraj, Pašman, M.Pašman, Barotul, Mrljane, Neviđane
  ponedjeljak, četvrtak ( 2.5. do 12.6. / 19.9. do 31.12.)
  Dobropoljana, Banj, V.Ždrelac, M.Ždrelac ( 2.5. do 12.6. / 19.9. do 31.12.)
  utorak, petak ( 2.5. do 12.6. / 19.9. do 31.12.)
  Kraj, Pašman, M.Pašman, Barotul, Mrljane, Neviđane
  ponedjeljak, srijeda, petak (13.6. do 18.9.)
  Dobropoljana, Banj, V.Ždrelac, M.Ždrelac
  utorak, četvrtak, subota (13.6. do 18.9.)

  OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV:
  Sveti Petar, Turanj, Sveti Filip i Jakov
  ponedjeljak, petak ( 16.9. do 14.6. )
  Sikovo, Raštane Donje, Raštane Gornje, Tičevo, Viterinci
  petak ( 16.9. do 14.6. )
  Sveti Petar, Turanj, Sveti Filip i Jakov
  ponedjeljak, srijeda, petak ( 15.6. do 15.9. )
  Sikovo, Raštane Donje, Raštane Gornje, Tičevo, Viterinci
  srijeda, petak ( 15.6. do 15.9. )

   

   

   

   

  Monografija

  “Zadar je lijep koliko je čist“

  Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

  Pročitaj više o edukaciji