RECIKLABILNI OTPAD

Suradnjom  Grada Zadra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada. Sufinancirani su u iznosu od 85% iz EU fondova.

Spremnici od 1100 litara, s narančastim poklopcem, postavljeni su kraj spremnika za komunalni otpad na javnim površinama. Označeni su vodootpornim naljepnicama s uputama o vrstama otpada koji se odlažu u njega.

Namijenjeni su za odlaganje:

  • otpadne plastike
  • otpadnog metala
  • otpadnog papira
  • otpadnog  stakla
  • drugih vrsta namijenjenih recikliranju ( npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

U njih se NE SMIJE odlagati: EE otpad, opasni, glomazni, građevinski i tekući otpad

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.

RASPORED ODVOZA RECIKLABILNOG OTPADA

DAN U TJEDNU

RASPORED ODVOZA

PONEDJELJAK

Bokanjac, Novi Bokanjac, Crno, Ploča, Arbanasi

UTORAK

Od raskrižja ulice Ivana Meštrovića i ulice Dr. Franje Tuđmana (rotor na Meladi) do Arbanasa sve desno od opisanih granica

SRIJEDA

Od kolodvora na sjever ulicom Ante Starčevića (Bulevar – SVE DESNO, M.O. Bili Brig, dio M.O. Plovanija (između ulica Nikole Tesle i Splitske ulice)

ČETVRTAK

M.O. Stanovi, M.O. Višnjik, M.O. Voštarnica, dio M.O. Plovanija (između ulica Nikole Tesle i Put Bokanjca

PETAK

M.O. Brodarica, M.O. Maslina, Vruljica, Melada, Petrići, Belafuža

SUBOTA

M.O. Diklo i M.O. Puntamika

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji