Novosti Natrag na popis novosti

Iz Čistoće pojasnili što su građanima omogućili da bi otpad odvajali

Piše: R.I., Foto: 057info

ZADAR- Odvajanje otpada postaje jedna od najvažnijih tema svakodnevnice. Na pretprošloj sjednici Gradskog vijeća usvojene su sve odluke o gospodarenju otpadom, nije rečeno hoće li se cijena odvoz povećati. Građani su zbunjeni između stanja na terenu,  prijetnji o velikim kaznama Europske komisije te najavama o novih modela odvajanja otpada.

Zadarskoj Čistoći postavili smo upit o protokolu odvajanja i zbrinjavanja otpada, na što nam je stigao odgovor kojeg potpisuje Pere Zubčić, tehnički direktor.
Javnom uslugom odvoza miješanog komunalnog otpada koju obavlja Čistoća d.o.o. obuhvaćeno je 67000 korisnika usluga, kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje svih frakcija otpada na sljedeći način:
Miješani komunalni otpad se sakuplja putem spremnika 80, 120, 240 i 1100 litara, po definiranom rasporedu. Sakupljeni miješani komunalni otpad se odlaže na odlagalištu otpada Diklo, navodi Zubčić.

On podsjeća kako je početkom 2014. godine započela provedba projekta odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada od ostalog miješanog komunalnog otpada iz domaćinstava na području MO Novi Bokanjac i MO Crno i MO Bokanjac. Takav način prikupljanja u skladu je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Svi korisnici na navedenim područjima, uz postojeće zelene posude, dobili su smeđe posude za odlaganje biorazgradivog otpada volumena 80 lit. Prikupljeni biorazgradivi komunalni otpad se odlaže u posebno pribremljenu kazetu na OO Diklo. Takav način prikupljanja ćemo primijeniti na našem cjelokupnom području izvršavanja usluge, najavio je tehnički direktor Čistoće samo ne i vrijeme kada će se to dogoditi.

Papirni i plastični otpad odvojeno se sakuplja putem namjenskih vrećica na kućnom pragu, te se prazne u definiranim terminima. Besplatne vrećice se mogu preuzeti na adresi našeg sjedišta Stjepana Radića 33, naše poslovnice Poluotok na adresi Federica Grisogona 17, kao i u trgovačkim lancima Plodine. Vreće s navedenim otpadom treba odložiti kraj kontejnera/kante za miješani komunalni otpad. Sakupljeni otpad zatim dolazi na sortirnicu koja se nalazi na OO Diklo, gdje se dodatno razdvaja na frakcije koje se mogu plasirati na tržište preko ovlaštenog sakupljača.
Glomazni komunalni otpad se odvozi putem spremnika od 7m3, koji se periodično postavljaju po kvartovima, informacija je iz Čistoće.
Građani manje znaju da im je omogućeno jednom godišnje po pozivu, dovođenje spremnika zapremine do 2m3. To je novi sustav koji osigurava odvoz glomaznog otpada sa kućnog praga a koji je u cijeni javne usluge.

I na kraju najvažnija informacija iz Čistoće koja upravlja s  dva reciklažna dvorišta (na OO Diklo i u Gaženici) u koje se može odložiti:papir, staklo, plastika (PET ambalaža), metalna ambalaža (limenke), stare baterije, otpadna jestiva i maziva ulja i antifriz, zauljena ambalaža i krpe, otpadne fluorescentne cijevi, električni i elektronički otpad, otpadne baterije, glomazni otpad, sve vrste otpadnih polimera (plastike) i otpadnih vrećica. I to besplatno. Umjesto da se sve to baca po šumarcima a da se divlje deponije stvaraju po Musapstanu i okolnim šumama.

Kako bismo svojim korisnicima omogućili još učinkovitije pravilno razvrstavanje otpada, na području grada Zadra postavljeni su tzv. „Zeleni otoci" sa spremnicima za odlaganje stakla, papira, pet ambalaže, met ambalaže, odjeće i obuće, te komunalnog otpada.

Periodično po kvartovima postavlja i mobilno reciklažno dvorište. To je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. papir i karton, ambalaža od plastike,metala i stakla, ostala plastika, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, drvo koje sadrži opasne tvari, otpadna ulja (jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, električni i elektronički otpad, fluorescentne i štedne žarulje, pesticidi, kiseline i lužine, fotografske kemikalije, deterdženti., poručili su iz Čistoće.

http://www.057info.hr/vijesti/2018-04-17/iz-cistoce-pojasnili-sto-su-gradanima-omogucili-da-bi-otpad-odvajali

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji