Najnoviji spremnici postavljeni su ispred HNK Zadar uz Kalelargu, na Trg, ispred ljekarne u ulici Juraja Barakovića. Čistoća namjerava zamijeniti stare kante koje ljeti budu prepune s novima koje imaju znatno veći kapacitet. Naime, preša sabija otpad, tako da mu je kapacitet skoro 800 litara.