Novosti Natrag na popis novosti

Provjerili smo kako će se u Zadru primjeniti nova Odluka o prikupljanju otpada

Provjerili smo kako će se u Zadru implementirati Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Odvoz spremnika za reciklabilni i biorazgradivi otpad za građane će biti besplatan.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike podsjetilo je kako je Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom propisano da do 1. veljače jedinice lokalne samouprave moraju donijeti Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu Odluka).   

"Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati odvojeno prikupljanje otpada, te osigurati donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom sukladno čl. 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom iz 2013. godine. Predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave donosi Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno čl. 30 istoga Zakona. Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 1. studenoga 2017. godine propisano je da u roku od tri mjeseca, do 1. veljače 2018. godine, jedinice lokalne samouprave moraju donijeti spomenutu Odluku", ističu iz Ministarstva.

Provjerili smo kako će se u Zadru implementirati Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Odgovore smo potražili u Čistoći Zadar.

Spomenuta Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada stupila je na snagu 1. veljače 2018. i objavljena je u službenom glasilu Grada Zadra.

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (u nastavku: ZOGO) člankom 30. stavkom 7. propisano je da će po donošenju Odluke iz stavka 7. ovoga članka (dalje; Odluka) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave istu bez odlaganja dostaviti Ministarstvu i objaviti u službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave, što je i učinjeno, kazao nam je Hrvoje Simoni, pomoćnik direktora Sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova.

''U odnosu na pitanja najvažnijih točaka Odluke možemo prvenstveno istaknuti kako se njome utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog i krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Zadra.

Novim načinom sakupljanja, uz redovite spremnike za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, građani će zadužiti još dva dodatna spremnika, jedan za reciklabilni otpad (plastična ambalaža, papir kartona, staklo, metal, odjela, obuće i sl) te drugi za biorazgradivi otpad (trava, sitno granje, kore voća i povrća, talog kave, stari kruh i sl.).'', navodi Simoni.

Postojeći spremnici za odvoz miješanog komunalnog otpada bit će "čipirani" te će se odvoz iz istih naplaćivati, dok će odvoz otpada iz dvaju dodatnih spremnika biti besplatan.

''Našim građanima je dostupno razvrstavanje otpada još od 2009. godine i to putem žutih namjenskih vrećica za odvajanje plastične ambalaže, folije, tetrapaka te plavih vrećica za odvajanje otpadnog papira i kartona iz domaćinstva. Cijeli postupak uvođenja novog sustava prikupljanja komunalnog otpada-implementacije, koji uključuje uvođenje spomenutih zasebnih spremnika za kućanstva i javna mjesta trebao bi biti uspostavljen do kraja 2018. godine''.

Stupanjem Odluke na snagu, uvedena je i beneficija vezana uz glomazni otpad.

Prikupljat će se jednom godišnje besplatno na obračunskom mjestu korisnika usluge, a količina je ograničena na dva kubika po odvozu.

Svaki dodatni odvoz naplaćivat će se po cjeniku Društva. Osim toga, građanima su na raspolaganju dva reciklažna dvorišta u kojima mogu u neograničenim količinama odložiti ambalažni, problematični, glomazni i građevinski otpad te dva mobilna reciklažna dvorišta u koja se također mogu odvajati sve vrste otpada propisana Pravilnikom o gospodarenju otpadom RH, navodi Simoni.

''U dijelu pitanja povećanja cijena možemo kazati kako se trenutačno rade izračuni usklađenja cijena s Odlukom JLS. No, ono što je sigurno je da će se sukladno Odluci, plaćati prema volumenu spremnika i broju pražnjenja. Građani odnosno korisnici će o tome biti pravovremeno obaviješteni, kako putem mrežnih stranica tako javnog glasila''.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji