Novosti Natrag na popis novosti

JAVNA PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA

ČISTOĆA d.o.o. - Zadar

Stjepana Radića 33

OIB: 84923155727

 

Na temelju Odluke direktora društva od 18. veljače 2020. Godine broj D-21/20 te Zaključka Nadzornog odbora od 28. veljače 2020. godine broj: D-25/20, Čistoća d.o.o.  - Zadar

 

OGLAŠAVA JAVNU PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA

 

  1. PREDMET PRODAJE:

Red.br.

Naziv sredstva:

Godina proizv.

Opis:

Početna cijena bez PDV-a (kn)

1.

Autopodizač Mercedes 14.914 C-88202, ZD 934-BP, Br.šasije: WDB6740211K042694

1998

Vozilo prešlo 608.250 km, u voznom stanju.

11.428,63

2.

Autosmećar MAN 18.224 L-KO, ZD 295-KO, Br.šasije: WMAL87ZZZ2Y094667

2001

Vozilo prešlo 334.750 km. Radni uređaji u funkciji.

27.406,47

3.

Autosmećar MAN 18.224 LK, ZD 133-CM, Br. šasije: WMAL87ZZZ1Y080825

2001

Vozilo prešlo 267.300,  neispravno.

19.427,90

4.

Autosmećar MAN 18.225 LL/ZD 729-DE

2003

Vozilo prešlo 303.800, neispravno.

17.785,60

5.

Motokultivator ORLD 510, ZD 668 EM

2007

Vozilo neispravno.

487,73

6.

Električno vozilo ZD 272-FS Piaggio Porter S 85

2009

Broj prijeđenih kilometara neutvrđen, vozilo neispravno.

10.935,84

7.

Čistilica RAVO 5002, ZD 923-GA

2009

Broj radnih sati oko 15000, vozilo neispravno,

8.325,15

8.

Vozilo za pranje kontejnera STEYR 18S, ZD 529 AT

1996

Broj prijeđenih kilometara 44.600, vozilo u voznom stanju, nadogradnja neispravna.

29.426,10

9.

Traktor TT-830 S,  ZD 523-EB

2005

Broj radnih sati 8.108, vozilo neispravno.

2.893,24

10.

Traktor TT 830 S ZD-667 EM

2007

Broj radnih sati 2.288, vozilo neispravno.

3.029,34

 

  1. UVJETI PRODAJE:

 

Prodaja se provodi usmenim javnim nadmetanjem-licitacijom. Natjecatelji u licitaciji mogu ponuđenu cijenu navesti i u pismenoj ponudi, a istu mogu i mijenjati u momentu licitacije. Licitaciju provodi peteročlano povjerenstvo - komisija. Licitacija se usmeno obavlja na način da natjecatelj može licitirati iznad početne i svake slijedeće ponuđene cijene za novčani iznos od najmanje 1.000,00 kn sve do najveće ponuđene cijene.

 Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju pravne i fizičke osobe, čije ponude sadržavaju:

  • za fizičke osobe: presliku osobne iskaznice ili putovnice Ponuditelja, dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • za pravne osobe: presliku izvoda iz sudskog ili obrtnog registra, presliku osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje, dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Predmeti prodaje se ne mogu prodati ispod početne cijene koja je bez PDV-a, te se prodaju prema načelu „viđeno-kupljeno“ čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Poreze i pristojbe u vezi s prodajom dužan je platiti kupac i to na prodajnu cijenu vozila ili stroja.

Za sudjelovanje u licitaciji obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu od 5 % od početne cijene, na IBAN broj: HR0424850031100200115 (kod Croatia banka d.d.), model: HR02, poziv na broj odobrenja: OIB

Zainteresirani natjecatelji svoje ponude, uz obvezni dokaz o uplati jamčevine  mogu  dostaviti na adresu: „ČISTOĆA“ d.o.o., Zadar, Stjepana Radića 33, 23000 Zadar, uz napomenu „PONUDA ZA JAVNU PRODAJU VOZILA PUTEM LICITACIJE-NE OTVARAJ“, do 08. travnja 2021.godine u 12,00 sati. Naknadno zaprimljene ponude neće se razmatrati.

Licitacija je pravovaljana ako na njoj sudjeluje najmanje jedan natjecatelj (za svaki predmet posebno). Pravo na kupnju predmeta ostvaruje natjecatelj koji ponudi najveći iznos u visini početne cijene ili veći.

Kupac je licitirani iznos dužan uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od dana otvaranja ponuda, odnosno licitacije. U protivnom se smatra da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat jamčevine kao i  natjecatelj koji odustane od licitacije nakon već uplaćene jamčevine.

Ukoliko natjecatelj koji ponudi najveći iznos u roku od 7(sedam) dana ne uplati licitirani iznos, pravo kupnje stječe natjecatelj sa drugom ponudom po vrijednosti. Ukoliko natjecatelj sa drugom ponudom po vrijednosti odustane od kupnje, natječaj će biti ponovljen.

Isporuka predmeta prodaje se obavlja po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj prodajnoj cijeni.

Natjecatelju koji na licitaciji ne uspije ostvariti pravo na kupnju predmeta prodaje vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 14 dana od dana provođenja licitacije.

JAVNO OTVARANJE PONUDA I LICITACIJA ĆE SE OBAVITI dana 08. travnja 2021. godine u prostorijama „Čistoća“ d.o.o., Stjepana Radića 33, s početkom u 12,00 sati.

Sve potrebne informacije i dogovor za razgledavanje predmeta prodaje mogu se dobiti na broj: 099/397-7369 (Marko Burela), svaki radni dan od 08,00-12,00 sati.

ČISTOĆA d.o.o. - ZADAR           

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji