Novosti Natrag na popis novosti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke Čistoća d.o.o. Zadar, usluge održavanja čistoće

NAZIV PROJEKTA:

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar

NAZIV POZIVA:

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

EU OKVIR:

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Kohezijskog fonda

NADLEŽNO TIJELO:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

NOSITELJ PROJEKTA:

Čistoća d.o.o. Zadar, usluge održavanja čistoće

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

1.468.880,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

1.248.548,00 HRK (85%)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

  1. studenog 2020. - 25. studenog 2021. (12 mjeseci)

O PROJEKTU:

Projektom će se u 2021. godini nabaviti komunalno vozilo kojim će se unaprijediti sustav prikupljanja, prijevoza i odlaganja te daljnje obrade otpada. Vozilo će se koristiti na administrativnom području Grada Zadra koje obuhvaća i 7 otoka s područja zadarskog arhipelaga. Namjena vozila odnosi se na odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, i to odvojeno prikupljanje glomaznog otpada na cijelom području Grada Zadra te pražnjenje podzemnih spremnika u staroj gradskoj jezgri. Nabavljeno vozilo s nadogradnjom zadovoljit će minimalno standarde EURO norme VI D.

Provedba projekta doprinijet će većoj stopi iskoristivosti otpada i nižu emisiju stakleničkih plinova u okoliš te ublažavanje negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu. Cilj je i osvijestiti građane da je pravilno odložen otpad korisna sirovina pa su projektom predviđene aktivnosti koje će im omogućiti upoznavanje s mjerama, načinima i postupcima za odvajanje otpada s posebnim naglaskom na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom kroz sprječavanje nastanka otpada, pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.

Ciljane skupine projekta su cjelokupno stanovništvo Grada Zadra te zaposlenici Čistoće d.o.o. Zadar. Potrebe stanovnika odnose se na unaprjeđenje usluge prikupljanja komunalnog otpada te dodatne edukacije o načinima odvajanja otpada u kućanstvima. Njima će biti pružena poboljšana usluga odvojenog prikupljanja otpada te će biti informirani o odgovornom postupanju s otpadom. Potrebe Čistoće d.o.o. Zadar odnose se na sigurne radne uvjete te educiranje.

NAZIV SPECIFIČNOG CILJA: Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta  

DODATNE INFORMACIJE:

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć u provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više o projektu: https://www.zadra.hr/hr/component/k2/2697-zadra-nova-za-vas

DODATNE POVEZNICE: https://strukturnifondovi.hr/

Obavijest o pokrenutom postupku javne nabave: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada - Navlakač kontejnera ukupne mase do 26 tona s ugrađenom dizalicom (1 kom) (39-21-MV)

Obavijest o pokrenutom postupku jednostavne nabave: Nabava promotivnih materijala u sklopu projekta "Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar" (KK.06.3.1.18.0064) sufinanciranog iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji