Novosti Natrag na popis novosti

Obavijest o početku primjene i izdavanja e-Računa

Poštovani!

 

Obavještavamo Vas da je naručitelj Čistoća d.o.o. obveznik provođenja javne nabave po Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016, dalje u tekstu ZJN 2016).

 

Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (N.N. 94/2018, dalje u tekstu Zakon), od 01. srpnja 2019. godine naručitelju Čistoća d.o.o. više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-pošte.

 

Napominjemo kako je naručitelj Čistoća d.o.o. sukladno članku 6. stavak 2. Zakona obvezan zaprimati i plaćati isključivo e-Račune koji su sukladni EU normi.

 

Zakon se odnosi na sve nabave, neovisno o njezinoj vrijednosti, a ova obveza stupa na snagu 01. srpnja 2019. godine.

 

Izdavatelji e-Računa (Isporučitelji roba, Izvršitelji usluga, Izvođači radova) obvezni su izdavati i slati e-Račune i prateće isprave sukladno europskoj normi na sljedeću adresu e-pošte naručitelja: e-racun@cistoca-zadar.hr.

 

Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 01.07.2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji