Novosti Natrag na popis novosti

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Čistoća d.o.o., Zadar je dana 24. lipnja 2019. godine u dnevnim novinama "Zadarski list" objavila Javni poziv za preuzimanje i zbrinjavanje biorazgradivog otpada. Javno otvaranje ponuda održalo se 08. srpnja 2019. godine u prostorijama Čistoće d.o.o., Zadar.

U propisanom roku pristigle su dvije ponude i to: ponuda tvrtke Matima Project d.o.o., Silvija Strahimira Kranjčevicća 10, 51300 Delnice i ponuda tvrtke Solution d.o.o., Mila Cipre 4, 23000 Zadar.

Stručno povjerenstvo za provedbu javnog poziva u postupku pregleda i ocjenjivanja ponuda utvrdilo je da ni jedan od ponuditelja koji je dostavio ponudu ne ispunjava uvjete iz javnog poziva.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji