Novosti Natrag na popis novosti

Prvo izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na području mjerne postaje Diklo – Zadar

U danima od 26.-28. listopada 2022. nije zabilježeno niti jedno prekoračenje dopuštenih satnih vrijednosti izmjerenih plinova (H2S, SO2, NO2, CO i NH3).

Zbog dima očekivano je povećani broj lebdećih čestica, ali je važno da su sve izmjerene vrijednosti metala (As, Cd, Pb i Ni) u lebdećim česticama (PM10) bile niže od propisanih graničnih vrijednosti, isto kao i vrijednosti izmjerenih plinova.

U danima od 26.-28. listopada 2022. nije zabilježeno niti jedno prekoračenje dopuštenih satnih vrijednosti izmjerenih plinova (H2S, SO2, NO2, CO i NH3).

Izmjerene dnevne vrijednosti amonijaka (NH3) ne prelaze graničnu vrijednost (GV za NH3 100 µg/m3).

Do daljnjeg nastavlja se praćenje i mjerenje kvalitete zraka na području mjerne postaje Diklo – Zadar,

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji