Novosti Natrag na popis novosti

ZAVRŠETAK PROVEDBE PROJEKTA „NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA ZA ČISTOĆU D.O.O. ZADAR“

Provedba projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar“ uspješno je privedena kraju 25. veljače 2022. godine.

Bespovratna sredstva u iznosu od 1.248.548,00 osigurana su kroz prijavu projekta na Poziv „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Kohezijskog fonda. Provedba projekta trajala je 15 mjeseci.

Cilj projekta bio je doprinijeti većoj stopi iskoristivosti otpada i nižoj emisiji stakleničkih plinova u okoliš te ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu.

Provedene projektne aktivnosti su:

  • Nabavljeno je novo komunalno vozilo s nadogradnjom kojim se unapređuje sustav prikupljanja, prijevoza i odlaganja te daljnje obrade otpada, a namjena mu je odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to odvojeno prikupljanje glomaznog otpada na cijelom području Grada Zadra te pražnjenje podzemnih spremnika u staroj gradskoj jezgri. Vozilo se koristi na administrativnom području Grada Zadra koje obuhvaća i 7 otoka s područja zadarskog arhipelaga. Vozilo je registrirano, a djelatnici Čistoće d.o.o obučeni su za upravljanje istim. Za vozilo su izrađene i oznake vidljivosti.
  • U Zadru je održana edukativno-informativna javna tribina na kojoj su se građani informirali o svim mogućnostima za odvojeno prikupljanje otpada, odnosno upoznali s mjerama, načinima i postupcima za odvajanje otpada s posebnim naglaskom na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom kroz sprječavanje nastanka otpada, pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.
  • U tri dječja vrtića (DV Vruljica, DV Višnjik i DV Bili Brig) održane su radionice za djecu s ciljem poticanja razvoja pozitivnih navika postupanja s otpadom
  • Izrađeni su edukativno-informativni materijali u online formatu (edukativna bojanka za djecu, letak i brošura) koji su dostupni na web stranici Čistoće d.o.o.
  • Izrađeni su i ostali promotivni materijali (plakati, kemijske i drvene olovke, bilježnice i šalice)

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružila je tvrtki Čistoća d.o.o. Zadar tehničku pomoć u pripremi projektnog prijedloga kao i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme ne stvaraju financijski teret za prijavitelja. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji