ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.
Otpad koji se može reciklirati: papir, karton, staklo, plastiku, metale, zeleni tj. biorazgradivi otpad.
Opasni otpad: baterije, akumulatore, motorna ulja, lijekove, kemikalije.

PLASTIKA IZ DOMAĆINSTAVA
"Čistoća" d.o.o. sakuplja ambalažni otpad od ostalih polimera (plastike) iz domaćinstava, pravilno odložen u namjenskim vrećama prema utvrđenom rasporedu odvoza.

GLOMAZNI OTPAD
Stari namještaj i druge uporabne predmete veće mase možete odložiti u reciklažnim dvorištima u Diklu i Gaženici. Jednom godišnje korisnici mogu koristiti besplatnu uslugu odvoza glomaznog otpada do 2m3.

PAPIR
Stari papir odlaže se u:

  • Plave spremnike postavljene na ulicama
  • reciklažnim dvorištima u Diklu i Gaženici.

U stari papir ne spadaju: tetrapack ambalaža, fotografije, plastificirani, zauljeni ili metalizirani papir, upotrijebljene maramice, pelene i sl.

BOCE I LIMENKE Boce zapremine veće od 0,20 lit. u staklenoj, plastičnoj, aluminijskoj, željeznoj i limenoj ambalaži obvezne su preuzimati sve trgovine čiji je prodajni prostor veći od 200 m2.

MET AMBALAŽA (LIMENKE)
odlaže se u reciklažnim dvorištima u Diklu i Gaženici. U te spremnike nije dopušteno bacati limenke s ostacima boja, lakova, ulja i kemikalija, te metalnu ambalažu koja je sadržavala zapaljive tekućine (dezodoransi i drugi sprejevi).

STAKLENA AMBALAŽA
koja nije u sustavu povratne naknade odlaže se u

  • spremnike za staklo u reciklažnim dvorištima u Diklu i Gaženici
  • Prije odlaganja staklenu ambalažu treba isprazniti, skinuti čepove i zatvarače. U kontejnere za staklenu ambalažu ne smiju se odlagati prozorska stakla, keramičko posuđe, žarulje, te ostale vrste stakla kao što su bolničko i laboratorijsko staklo

OPASNI OTPAD
Opasni otpad moramo odvojeno sakupljati!
Opasni otpad ne nastaje samo u industriji već i u kućanstvima. Komunalni otpad, proizvodni otpad, ambalažni otpad, građevinski otpad, električni i elektronički otpad, vozila kojima je istekao vijek trajanja i otpadne gume mogu biti opasni otpad. Opasne tvari nalaze se u baterijama, akumulatorima, bojama, lakovima, kemikalijama, motornom ulju, starim lijekovima, razrjeđivačima, pesticidima, električnom i elektroničkom otpadu. Te tvari mogu biti otrovne, kancerogene, mutagene, infektivne, zapaljive, eksplozivne. Uđu li u vodu ili tlo mogu uzrokovati oboljenje ljudi i naštetiti drugim živim organizmima.

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD
Električni i elektronički otpad važno je odlagati odvojeno iz razloga što neke od komponenti od kojih je sastavljen spadaju u opasni otpad (hladnjaci, primjerice, sadrže plinove freone, a monitori teške metale). Elektronički otpad je štetan jer sadrži niz štetnih kemijskih spojeva poput kadmija, arsena, olova, žive, kroma, berilija, fosfora i plastike.
Svaki uređaj lakši od 30 kilograma možete besplatno predati u trgovini prilikom kupnje novog uređaja. Uređaje možete odložiti i u

  • reciklažnim dvorištima u Diklu i Gaženici

STARE GUME
Prilikom zamjene treba ih odložiti kod vulkanizera koji ih je dužan preuzeti. Za stare gume ne isplaćuje se naknada.

METALI
Metale možete odložiti u reciklažnim dvorištima u Diklu i Gaženici.

GRAĐEVINSKI OTPAD
Građani grada Zadra koji imaju mjesto boravka na području Zadra mogu svoj građevinski otpad, koji nastaje u kućanstvu, besplatno odložiti na Odlagalištu otpada u Diklu, ukoliko ga sami dovezu u osobnom vozilu ili u osovinskoj prikolici za osobna vozila.

STARO MOTORNO ULJE
Preporučuje se motorno ulje mijenjati kod automehaničara koji je dužan skrbiti za njegovo zbrinjavanje. Otpadna motorna ulja mogu se odložiti u reciklažnim dvorištima u Diklu i Gaženici, kao i zauljene krpe i kante.
Otpadana ulja se moraju zbrinjavati odvojeno; zabranjeno je u spremnik za motorna ulja odlagati ulje iz kočnica.

OTPADNA MAZIVA ULJA
Otpadna maziva ulja možete odložiti u:

  • spremnike u reciklažnim dvorištima u Diklu i Gaženici

OTPADNA JESTIVA ULJA
Otpadno jestivo ulje može se odložiti bez naknade u reciklažnim dvorištima u Diklu i Gaženici.

STARE BATERIJE I AKUMULATORI
Stare baterije su opasne jer sadrže metale. Stare baterije i akumulatore dužne su preuzeti sve trgovine koje ih prodaju.

STARI LIJEKOVI
Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i druge farmaceutske proizvode. U medicinski otpad spadaju i inzulinske igle.

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Sav odvojeno prikupljeni otpad, također možete besplatno odložiti u reciklažno dvorište.

GRAD ZADAR: Reciklažno dvorište u Diklu (pon. - pet. od 06:00 do 20:00h, sub. od 06:00 do 16:00h),

Reciklažno dvorište u Gaženici (pon. - pet. od 06:00 do 18:00h, sub. od 08:00 do 18:00h)

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV: pon. - pet. od 07:00 do 20:00h, sub. od 07:00 do 16:00h

OPĆINA NOVIGRAD: pon., uto., čet., pet. od 08:00 do 15:00h, sri. od 11:00 do 18:00h, sub. od 08:00 do 13:00h

 

 

 

 

 

 

Vezana fotogalerijaMonografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji